Natuurlijkadverteren.nl doet zijn uiterste best om geleverde informatie en diensten zo goed mogelijk aan te bieden.

De informatie, diensten of producten die u aantreft op de website van Natuurlijkadverteren.nl kunnen fouten bevatten en onderhevig zijn aan tijdelijke onderbreking. Natuurlijkadverteren.nl, het bestuur, haar medewerkers en/of vrijwilligers kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor consequenties voortkomend uit het gebruik van de Natuurlijkadverteren.nl website. Indien u niet tevreden bent over het functioneren van de website van Natuurlijkadverteren.nl, vernemen wij graag uw op- en aanmerkingen. U kunt deze naar ons e-mailen via het contactformulier op deze website. Natuurlijkadverteren.nl kan geen aansprakelijkheid accepteren voor gevonden content op haar website. Natuurlijkadverteren.nl kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker mogelijk ondervindt als gevolg van het bezoeken van Natuurlijkadverteren.nl.

Het logo en de naam Natuurlijkadverteren.nl zijn geregistreerde handelsmerken. Misbruik is strafbaar.